Protocollen

Er worden voor verschillende onderwerpen protocollen gehanteerd, o.a. voor de luizencontrole, voor de aanpak bij pesten, voor verdriet en rouw en bij vermissing van een kind op school.

Wilt u meer weten over onze aanpak van pesten download het pestprotocol hier.

Bent u geïnteresseerd in onze aanpak bij de luizencontrole, download dan ons luizenprotocol hier.

Ook hebben we een stappenplan gemaakt voor de aanpak bij overlijden. U kunt dit rouwprotocol hier downloaden.

Voor het geval er sprake mocht zijn van vermissing van een kind, hebben we een protocol van vermissing (download).