Buitenschoolse opvang

Onze school heeft met het Woldkasteel een convenant gesloten voor de buitenschoolse opvang. De school en het Woldkasteel hebben er bewust voor gekozen om de opvang buiten het schoolgebouw te organiseren. Hierdoor komen onze leerlingen in contact met de andere kinderen uit het dorp.

De kinderen worden elke dag door het Woldkasteel opgehaald. Ze gaan sinds 27 februari 2018 naar het gebouw in de kern van Tuk.

Het Woldkasteel heeft ook een aantrekkelijk vakantieprogramma. Hierdoor kunnen ouders met een gerust hart aan het werk, terwijl het kind op het Woldkasteel van zijn of haar vakantie geniet. Voor nadere informatie kunt u kijken op de website van het Woldkasteel: www.woldkasteel.nl.