MR

De MR heeft zeggenschap over veel onderwerpen die met school te maken hebben.

De Wet Medezeggenschap op Scholen (2007) en het Medezeggenschapsreglement bepalen de werkzaamheden en rechten van de MR. De belangrijkste punten hierbij zijn:
- iedereen krijgt de mogelijkheid om zijn belangen naar voren te brengen;
- alle partijen kunnen hun standpunten toelichten en indien nodig verdedigen;
- er is een openheid, zowel binnen de MR als naar de school toe.

De MR mag met de directeur alle onderwerpen bespreken die de school aan gaan. Zo kan de MR kan haar mening geven over beleidsvoorstellen, over de richting die het schoolbestuur op wil gaan en over de acties die daarbij horen. Daarnaast kan de MR zelf met voorstellen komen. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR de volgende rechten:

Instemmingsrecht: instemming van de MR wordt gevraagd bij bijvoorbeeld het vaststellen van het schoolplan, de klachtenregeling.

Adviesrecht: de MR kan advies uitbrengen over bijvoorbeeld de vakantieregeling, het aanstellen en taakverdeling van de directeur, nieuwbouw of belangrijke verbouwing van de school.

Initiatiefrecht: de MR kan zelf met voorstellen komen.

Informatierecht: de directeur van de school bespreekt, minimaal twee keer per jaar, met de MR over de dagelijkse zaken op school.

In de MR zitten vertegenwoordigers van de ouders (de oudergeleding) en van de personeelsleden (de personeelsgeleding). Alle ouders en personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen voor de MR. 

Samenvattend kunt u de MR zien als een club ouders en personeel die bepaalde onderwerpen aan de orde kunnen stellen c.q. bespreekbaar kunnen maken. Het gaat om zaken die een algemeen belang hebben, en niet om individuele of persoonlijke onderwerpen. Heeft u vragen, opmerkingen, onderwerpen die u op de agenda wilt zetten of wilt u gewoon eens een vergadering bijwonen, stuur ons dan even een email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of spreek één van de MR-leden aan op het schoolplein.

MR 2018 - 2019:

Oudergeleding: Gerda Vogelzang (voorzitter) en Sarissa Sloot (secretaris).Ger

Personeelsgelding: Petra Hof en Femmie Dokter

 

Vergaderdata MR 2018-2019

 

 • 24 september 2018
   
 • 26 november 2018
   
 • 14 januari 2019
   
 • 4 maart 2019
   
 • 13 mei 2019

 

De vergadering begint om 19.30 uur en is op school. De vergaderingen zijn, uitzonderingen daargelaten, openbaar. We nodigen u van harte uit om een vergadering bij te wonen als toehoorder. 

Er zijn een aantal vaste onderwerpen op de jaaragenda. Deze zijn opgenomen in de jaarplanning. Per vergadering wordt de agenda opgesteld door MR en directie, die via de Don.Post.Co wordt gecommuniceerd.

 

Lees hier de Jaaragenda 2018-2019

 

Vastgestelde notulen

Van elke MR vergadering worden notulen gemaakt, die in de daaropvolgende MR vergadering worden vastgesteld. Na elke vergadering wordt een kort verslag gedaan in de Don.Post.Co.

De vastgestelde notulen worden op deze pagina gepubliceerd:

14 januari 2019

26 november 2018

24 september 2018

28 mei 2018

12 maart 2018

22 januari 2018

27 november 2017

9 oktober 2017

15 mei 2017

6 maart 2017

16 januari 2017

21 november 2016

19 september 2016

10 mei 2016

18 januari 2016

7 december 2015

Voorgaande notulen zijn via mail verspreid. Wilt u graag deze oudere notulen lezen? Stuur ons dan een bericht via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Jaarverslag MR

2018

2017

2016