Didactiek

Lesmethoden en aanpak

Goed onderwijs is voor ons van essentieel belang. Met goed onderwijs bereiden we kinderen voor op een volwaardige deelname aan de maatschappij. Het heeft betrekking op kennisvakken, zoals rekenen, taal, lezen en zaakvakken. Maar ook op de sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling.

Wij gebruiken de volgende methodes:

 • Pluspunt rekenen (rekenen)
 • Taal actief (taal en spelling)
 • Veilig leren lezen (aanvankelijk lezen)
 • Lekker lezen (technisch lezen)
 • Nieuwsbegrip XL (begrijpend lezen)
 • Take it easy (Engels)
 • Alles-in-1 (wereldoriëntatie)
 • Trefwoord (godsdienst)

Daarnaast is ook de aanpak bij het leren van belang. Bij de instructie hanteren we het directe instructiemodel, een werkwijze waarbij we goed kunnen differentiëren in niveau tussen de verschillende kinderen. Daarnaast maken we gebruik van Coöperatief Leren, waarbij kinderen op basis van diverse werkvormen goed leren samenwerken.

 

Huiswerk op kbs Don Bosco

Huiswerk biedt de mogelijkheid kinderen extra te laten oefenen met leerstof. Het gaat dan vooral om leerstof die door extra oefening beter geautomatiseerd wordt, zoals bijvoorbeeld de tafels van vermenigvuldiging of spelling. Huiswerk meegeven geeft daarnaast de mogelijkheid om kinderen te laten wennen aan en het leren van het plannen van activiteiten.

In groep 1 t/m 3 wordt er geen huiswerk meegegeven. In groep 4 worden de tafels van vermenigvuldiging meegegeven om te oefenen (niet wekelijks).

Vanaf groep 5 krijgen kinderen in principe elke week huiswerk mee. Het huiswerk wordt op woensdag meegegeven (met uitzondering van groep 8) en de kinderen hebben een week de tijd om het te maken. Een week later op woensdag wordt het huiswerk bij de leerkracht ingeleverd. In de hoeveelheid huiswerk zit een opbouw:

 • in groep 5: 1 A4-tje per week, van 1 vak
 • in groep 6: 2 A4-tjes per week, van 2 verschillende vakken
 • in groep 7: 3 A4-tjes per week, van 3 verschillende vakken
 • in groep 8: meer huiswerk, van meerdere vakken per week, op wisselende dagen in wisselende hoeveelheden (met het oog op het huiswerk in de brugklas)

Huiswerk wordt meegegeven aan de hele groep. De leerkracht geeft instructie bij het huiswerk of er zit een voorbeeldopdracht bij. Wanneer een kind het huiswerk niet begrijpt, vraagt het op tijd hulp aan de leerkracht. De ouders krijgen geen instructie van de leerkracht bij het huiswerk, maar worden wel via een mailtje op de hoogte gesteld van het huiswerk.

Het kan zijn dat een kind extra ondersteuning nodig heeft op een bepaald vakgebied en daarom extra oefening nodig heeft. Dit wordt altijd met ouders besproken. Het kind kan, in overleg met ouders, extra oefenstof of het werk van die dag (dat de andere kinderen in de klas af hebben gemaakt) mee naar huis krijgen. Dat is geen huiswerk, maar heel specifieke oefenstof alleen voor dat individuele kind. Ouders weten hierbij ook wat het kind oefent en hoe zij kunnen helpen.