Missie en visie

‘Samen leren, samen spelen, in een wereld vol kansen’

Samen leren

Kinderen verschillen. Elk kind heeft zijn eigen talenten en kwaliteiten. Door gebruik te maken van de verschillen leren kinderen met elkaar en van elkaar. Kinderen hebben verschillende behoeften ten aanzien van de leerstof. Deze verschillen mogen er zijn. Wij richten ons op wat het kind nodig heeft. Het kind staat centraal, niet de leerstof.

 

Samen spelen

Door samen te spelen ontdekt en verkent een kind de wereld om zich heen. Dit biedt de kans om zelfvertrouwen te ontwikkelen. We vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen bij ons op school. Elk kind moet zich kunnen uiten en mag zijn wie het is.

 

Een wereld vol kansen

Wat vandaag nieuw is, is morgen alweer verouderd. Dit geldt voor materiële zaken, maar ook voor kennis. Voor een succesvolle toekomst is het van belang dat een individu blijft leren. Wij vinden het daarom belangrijk dat een kind op school niet alleen leert, maar dat het ook leert om te leren. Als je weet wat je nog niet kan, weet je wat je nog moet leren. Een fout maken geeft een kans om te leren. Fouten durven maken is een essentiële vaardigheid om te blijven leren.

 

Visie: samen, in verbinding

Onze missie dragen we uit door als leerkracht/school, ouders en leerling een verbinding aan te gaan en in verbinding te staan. Binnen deze ‘dynamische driehoek’ kan het kind zich ontwikkelen. Samen betekent zorgen voor elkaar en samenwerken. Ieder zet zijn of haar kwaliteiten in om een ander te helpen. De kinderen leren van elkaar en van de leerkrachten; de teamleden leren van elkaar, en de ouders denken en doen mee.