Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid

 

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) praat mee over alles wat met school te maken heeft. Hierdoor kunnen ouders invloed uitoefenen op het beleid van de school. De directie dient ieder belangrijk besluit voor te leggen aan de MR. De MR kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan de directie. Alle rechten van de MR staan in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) beschreven. De MR bestaat uit ouders en personeel. Het aantal leden is afhankelijk van de grootte van de school. Momenteel bestaat de MR uit twee ouders en twee personeelsleden. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Mocht u als ouder de vergadering willen bijwonen (als toehoorder), dan bent u van harte welkom. De MR houdt zich o.a. bezig met het vaststellen van het schoolplan, het formatieplan, de onderwijstijd, vragen van ouders en personeel. De MR is bereikbaar via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Schooladviescommissie

Leden van de schooladviescommissie (SAC) adviseren gevraagd en ongevraagd de directeur. Ook hier draagt de directeur zorg voor een goede informatievoorziening. De S.A.C. komt twee keer per jaar bij elkaar.

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie organiseert, samen met het team, activiteiten in en buiten de schooluren. Voor deze activiteiten zijn werkgroepen gevormd, waarin ouders en teamleden zitting hebben. Een werkgroep is verantwoordelijk voor de organisatie en verloop van de betreffende activiteit. Het bestuur van de activiteitencommissie (ook wel ouderraad genoemd) wordt gevormd uit de ouders/verzorgers van onze leerlingen.